O mně

Já a můj kamenný pes

    Narodila jsem se v roce 1985 v Praze. V roce 2010 jsem úspěšně ukončila magisterské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK a v roce 2013 jsem dokončila studium Psychologie na Filozofické fakultě UK v Praze.

    Snažím se naslouchat všem, kteří se potřebují svěřit se svým třeba i na první pohled neřešitelným problémem. Pomáhám lidem zvládat jejich krizové situace. Společným úsilím tak můžeme hledat různá řešení. Věřím, že každá situace či každý problém má své řešení. Protože mé další specializační psychoterapeutické vzdělávání se bude pravděpodobně uskutečňovat cestou rogeriánského přístupu, tak upřednostňuji nedirektivní způsob komunikace s klienty. 

 

    Zabývám se taktéž tyflopedií a tyflopsychologií všech věkových kategorií. Kromě toho se zaměřuji na problematiku zdravotního postižení či onemocnění. Každá nemoc či i lehké postižení může nabourávat náš vnitřní duševní klid. Proto věnuji pozornost psychickým aspektům různých onemocnění.

 

    Každý člověk se svým problémem je pro mě jedinečná osoba, které se snažím porozumět a pochopit ji. A může to být člověk s depresí, s potížemi ve vztazích, po prožitém traumatu apod.

Kurzy a výcviky

2012-2013 Kompletní krizová intervence (telefonická + face to face, 152 hodin)


Praxe a stáže

Speciálně pedagogické praxe a stáže:

2003-2009 Speciální škola Jaroslava Ježka pro zrakově postižené
2006-2007 komunitní centrum Motýlek
2009, říjen - prosinec – pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina
2009 – 2010 Základní škola praktická a speciální Boleslavova

Psychologické stáže:

2010, listopad - červen Dětské centrum Paprsek
2011, únor Psychiatrická léčebna Bohnice (oddělení 8 – závislosti žen)
2011, únor Křesťanská pedagogicko psychologická poradna
2011, červen – červenec Palata – domov pro zrakově postižené seniory
2011, červenec - SOS centrum, pracoviště Diakonie ČCE – Krizové centrum
2011, listopad - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Praha západ – východ.

2012, září - Denní sanatorium Horní Palata


A jak Vám můžu pomoci?

 

Nabízím:

- psychologické či psychosociální poradenství

- krizovou intervenci

- speciálně pedagogickou diagnostiku, reedukaci, kompenzaci dětí i dospělých

- komplexní speciálně pedagogické poradenství

 

A co ještě?

- na Vaše přání (pro školy, pracovní týmy atd.) připravím besedu, seminář o životě se zrakovým postižením

- pomůžu Vám s odbornou přípravou na přijímací zkoušky na vysokou školu se zaměřením na psychologii a speciální pedagogiku

 

Potřebovali byste ještě něco jiného? Neváhejte a napište mi!