Nabízené služby a poradenství

24.09.2009 13:12

 

nabízím pomoc či poradenství v těchto oblastech:

- poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání zrakově postižených

- informace pro zrakově postižené či jejich rodiny ohledně možnostech začlenění se znovu do života po vážném oslabení či ztrátě zraku

- konzultace v oblasti přijímacích zkoušek na vysokou školu (převážně UK), informace o možnostech studia zrakově postižených

- pomoc při přípravě na přijímací zkoušky na školy humanitního zaměření (nejlépe obory speciálně pedagogické či psychologické) a to i s ohledem na zrakové postižení

-informace v oblasti odborné literatury z tyflopedie a tyflopsychologie

—————

Zpět