Publikační činnost

21.12.2011 11:50

Helebrantová, P. Poruchy čtení u nevidomých dětí - dyslexie? E-psychologie [online], 2011, 5 (4), 41-54. Dostupný z WWW: <https://e-psycholog.eu/pdf/helebrantova.pdf>. ISSN 1802-8853.

 

Helebrantová, P., Květoňová, L., Šumníková, P. Možnosti speciálněpedagogické podpory osob s progresivním postižením zraku.  In Hájková, V., Strnadová, I. (Eds). In Zředěný život. Léčebné, psychosociální a vzdělávací aspekty progresivních onemocnění. Praha: Somatopedická společnost a nakladatelství Epocha, 2011. ISBN: 978-80-904464-1-0.

 

Helebrantová, P. Ovlivňuje vodicí pes psychiku nevidomého? Vesmír, 2011, 2, s. 73-74. ISSN 0042-4544

 

Helebrantová, P. Raná komunikace mezi matkou a nevidomým dítětem. In Šulová, L. Problémové dítě a hra. Praha: Raabe, 2009.

 

—————

Zpět