Klávesové zkratky odečítače Orca

03.01.2010 14:21

Klávesové zkratky pro navigaci ve Firefoxu

- aby tyto klávesové zkratky ve Firefoxu fungovaly, je potřeba zapnout strukturální navigaci pomocí klávesové zkratky Orca + Z

h - přejde na následující nadpis
1 - předje na následující nadpis úrovně 1 (podobně: 2...6 - přejde na následující nadpis úrovně 2...6)
i - přejde na následující položku seznamu
l - přejde na následující seznam
o - přejde na následující velký objekt
q - přejde na následující citaci
r - přejde na následující aktivní oblast
t - přejde na následující tabulku
u - přejde na následující nenavštívený odkaz
v - přejde na následující navštívený odkaz
y - přejde na následující aktivní oblast
Shift+Alt+ šipka - přejde o buňku níž, výš, vlevo, vpravo
Shift+Alt+Home, Shift+Alt+End - přejde na první buňku tabulky, přejde na poslední buňku tabulky
\ -
Shift+\
Alt_L+šipka dolů (šipka dolů) - rozbalí položku kombinovaného rámu
ctrl+home/ctrl+end - přejde na začátek/konec stránky
ctrl+šipka vlevo/vpravo - přejde na předchozí/ následující slovo
Orca +Fn, kde n=1-9 - prohlíží oznámení aktivní oblasti
Orca +z - zapne nebo vypne strukturální navigaci
Orca +tab / Orca +shift+tab - přejde na následující formulářový prvek, přejde na předchozí formulářový prvek
Orca +šipka vlevo/vpravo - přejde na předcházející objekt, přejde na následující objekt

pozn. klávesa Orca je Ins pro stolní počítače, CapsLock pro notebooky


Seznam běžných klávesových zkratek Orca pro notebook:

Příkazy plošného náhledu

Orca+U - přejde na předchozí řádku a přečte ji.
Orca+I - přečte současnou řádku. Dvojité kliknutí vyhláskuje slova a přečte formátovací detaily. Trojité kliknutí vyhláskuje současný řádek.
Orca+O - přejde na následující řádek a přečte ho.
Orca+J - přejde na předcházející slovo a přečte ho.
Orca+K - přečte současné slovo. Dvojité kliknutí slovo vyhláskuje. Trojité kliknutí vyhláskuje foneticky.
Orca+L - přejde na následující slovo a přečte ho.
Orca+M - přejde na předcházející znak a přečte.
Orca+ čárka - přečte současný znak. Dvojité kliknutí vysloví znak foneticky – např. N jako Norbert.
Orca+tečka - přejde na následující znak a přečte ho
Orca+7 - emulace levého kliknutí myši
Orca+8 - emulace pravého kliknutí myši
Orca+p - zapne/vypne režim plošného náhledu
Orca+Ctrl+u - začátek okna
Orca+Ctrl+o - konec okna
Orca+Ctrl+m - konec řádku
Orca+Ctrl+l - o slovo dolů
Orca+Ctrl+k - aktuální objekt
Orca+Ctrl+j - o slovo nahoru
Orca+Ctrl+pravá závorka - hledá předcházející výskyt řetězce
Orca+pravá závorka – hledá následující výskyt řetězce
Orca+levá závorka – otevře dialog hledání Orca
Tyto příkazy fungují při práci s objekty stejně jako s textem.

Příkazy pro záložky

Alt+Orca+[1-6] - přidat záložku
Orca+[1-6] - přejít na záložku
Alt+Shift+[1-6] - záložka, kde se nacházím respektující aktuální pozici
Orca++Shift+B - přecházím na umístění předcházející záložky
Alt+Orca+B - uložit záložky
Orca+B - přechod na umístění následující záložky


Různé funkce

Orca+středník - čte do konce dokumentu
Orca+Enter - zběžně řekne, kde se právě nacházíte; řekne např. informace jako titulek současného aplikačního okna, po stisknutí 2x enter řekne detailně, kde se nacházíte
Orca+H - spustí výukový režim (pro ukončení zmáčkni Escape).
Orca+F - přečte vlastnosti aktuálního znaku (velikost písma, typ písma)
Orca+mezerník - zobrazí konfiguraci Orca
Orca+Ctrl+mezerník - konfigurace aktuální aplikace
Orca+S - zapne nebo vypne mluvení
Orca+F11 - přepíná mezi čtením řádku či buňky v tabulce
Orca+Q - ukončí Orca
Orca + lomítko - přečte název okna, dvakrát stisknout – přečte stavový řádek

Nastavení řeči

Orca + šipka nahoru – zvýší výšku řeči
Orca + šipka dolů – sníží výšku řeči
Orca + šipka vpravo – zrychlí tempo řeči
Orca + šipka vlevo – sníží tempo řeči

Klávesové zkratky pro lupu

Orca + n – přechod na další režim zvětšování
Oca + minus – sníží úroveň přiblížení
Orca + m – zapne/vypne přibližování
Orca + i – zapne/vypne kontrast
Orca + rovná se – zvýší úroveň přiblížení
Orca + c – přepíná mezi řežimy zvětšování myši

Datum, čas a počasí

Orca + d – přečte datum
Orca + t – přečte čas
Orca + w – řekne teplotu a počasí (pouze při připojení na internet)

 

 

—————

Zpět


Diskusní téma: Klávesové zkratky

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.