Klávesové zkratky v prostředí GNOME

17.01.2010 00:23

ZVUK

shift + ctrl + šipka dolů - snížit hlasitost
shift + ctrl + šipka nahoru – zvýšit hlasitost

PLOCHA A SPRÁVCE SOUBORŮ NAUTILUS

ctrl + alt + backspace– odhlásit se
ctrl + alt + l – zamknout obrazovku
alt + home – domovská složka
ctrl + g – najde další položku
ctrl + F10 – menu plochy
shift + F10 (nebo klávesa kontextové menu pravo od alt gr)– kontextová nabídka, místní menu

ctrl + F – najít příslušnou složku, dokument
F2 – přejmenovat
alt + enter – vlastnosti
alt + F2 – zobrazit dialog spuštění aplikace umístěný na panelu
alt + F1 – zobrazit nabídku panelu – hlavní menu
shift + ctrl + t – spustit terminál
F1 – nápověda
ctrl + alt + D – skryje všechna okna a aktivuje pracovní plochu
ctrl + alt + Tab – přepíná mezi pracovní plochou a panely

alt + šipka vpravo – vpřed
alt + šipka vlevo – zpět
alt + šipka nahoru – o úroveň výše (otevřít rodiče)
F9 – postranní panel
ctrl + L – umístění
ctrl + H – zobrazí skryté soubory
Ctrl + D – přidat záložku
Ctrl + B – upravit záložku
home, end – přemístí se/ vybere první nebo poslední položku

PRÁCE S OKNY

F10 – aktivuje nabídku programu
alt + mezerník – aktivovat nabídku okna
shift + ctrl + w – přepnout režim na celou obrazovku
shift + ctrl + z – přepnout stav maximalizace
alt + F10 – maximalizovat okno
alt + f5 – zrušit maximalizaci okna
alt + F4 – zavřít okno
alt + F9 – minimalizovat okno
alt + F7 – přesunout okno
alt + F8 – změnit velikost okna
alt + tab – přepínat mezi okny s pomocným oknem
alt + F6 – přepínat mezi okny aplikace s pomocným oknem (např. přepíná pouze mezi otevřenými
ctrl + alt + tab – přepíná mezi panely a pracovní plochou s pomocným oknem
alt + escape – přepíná mezi okny okamžitě
ctrl + alt + escape – přepíná mezi panely a pracovní plochou okamžitě
ctrl + alt + d – skrýt všechna okna a aktivovat pracovní plochu

—————

Zpět