Klávesové zkratky - textový editor (OpenOffice, Gedit)

17.01.2010 00:11

SPOLEČNÉ KLÁVESOVÉ ZKRATKY - OPEN OFFICE WRITER A GEDIT

- OpenOffice.org (zkráceně OOo) Writer slouží jak alternativa k MS Word, stejně tak jsou v tomto kancelářském balíku i další programy (v závorkách za nimi jsou uvedeny jejich obdoby v MS Office): Calc (Excel), Impress (Powerpoint), Base (Access),  Draw (v MS Office nic takového není).

- program Gedit je pak jakousi obdobou Poznámkového bloku ve Windows

ctrl + n – vytvoří nový kument
ctrl + s – uloží dokument
ctrl + o – otevře dokument
ctrl + w – zavře současný dokument – nikoli celou aplikaci (když máme např. otevřeno v geditu několik dokumentů – touto zkratkou se nám uzavře současný dokument – současná záložka)
ctrl + q – ukončí aplikaci (např. máme otevřeno pět dokumentů v open office a touto zkratkou se nám najednou zavřou všechny, nemusíme je tedy ukončovat postupně)
ctrl + p – vytiskne dokument

Práce s textem

ctrl + a – vybere všechen text v dokumentu
ctrl + c – kopíruje vybraný text do schránky
ctrl + v – vloží vybraný text ze schránky za kurzor v textu
ctrl + f – najde požadované slovo, znak v dokumentu a zvýrazní ho
delete – vymaže označené
ctrl + z – vrátí poslední provedenou operaci
ctrl + x – vyjmout
alt + home – na začátek strany

OZNAČOVÁNÍ A POHYB V TEXTU

šipka vpravo/vlevo – pohybu po písmenech
šipka dolů/nahoru – pohyb po řádcích
shift + šipka vpravo – označuje text po písmenech od kurzoru vpravo
shift + šipka vlevo – označuje texte po písmenech od kurzoru vlevo
ctrl + šipka vpravo – pohybuje se po slovech od kurzoru vpravo
ctrl + šipka vlevo – pohybuje se po slovech od kurzoru vlevo
ctrl + shift + šipka vpravo – označuje text po jednotlivých slovech
end – kurzor se přesune na konec řádky
shift + end – označí celý řádek vpravo od kurzoru
home – kurzor se přesune na začátek řádky
shift + home – označí se celý řádek vlevo od kurzoru
shift + šipka dolů – pohybem šipky dolů za současného stisku shift se označují jednotlivé řádky od kurzoru dolů
shift + šipka nahoru - pohybem šipky nahoru za současného stisku shift se označují jednotlivé řádky od kurzoru nahoru
ctrl + end – přesuneme se na konec dokumentu (až na konec textu – na poslední stranu)
ctrl + shift + end – označí se text od kurzoru až do úplného konce dokumentu (až na poslední stranu)
ctrl + home – přesuneme se na začátek dokumentu (až na začátek textu – na první stranu)
ctrl + shift + home – označí se text od kurzoru až do úplného začátku domunetu (až na první stranu)
ctrl + šipka dolů – pohyb po odstavcích směrem dolů, přesunout na konec odstavce
ctrl + šipka nahoru – pohyb po odstavcích směrem nahoru, přesunout kurzor na začátek odstavce
ctrl + shift + šipka dolů – označení odstavce od kurzoru dolů
ctrl + shift + šipka nahoru – označení odstavce od kuzoru nahoru

Ctrl+Del - Odstranit text směrem ke konci slova
Ctrl+Shift+Del - Odstranit text směrem ke konci věty
Ctrl+Shift+Backspace - Odstranit text směrem k začátku věty
Ctrl+Backspace - Odstranit text směrem k začátku slova
V seznamu: odstranit prázdný odstavec před aktuálním odstavcem

—————

Zpět