Klávesové zkratky OpenOffice.org

17.01.2010 22:04

Upozornění - klávesové zkratky pro pohyb a označování textu jsou již uvedeny zde.

Základní klávesové zkratky (i pro jiné aplikace)

Esc - Přeruší akci nebo zavře dialog. V nápovědě OpenOffice.org: přechod o jednu úroveň výše.
Mezerník - Změní stav aktivního zaškrtávacího políčka.
Kurzorové šipky - Mění aktivní možnost ve výběru.
Tabulátor - Přesun v dialogovém okně do další sekce nebo na další prvek.
Shift + Tab - Přesun v dialogovém okně do předchozí sekce nebo na předchozí prvek.
Alt+šipka dolů - Otevření aktuálně vybraného seznamu ovládacího pole v dialogovém okně. Tyto klávesové zkratky se vztahují nejen na pole se seznamem, ale také na tlačítka ikon s rozbalovacími nabídkami. Otevřený seznam zavřete stisknutím klávesy ESC.
Backspace - Je-li zobrazena složka: přechod o jednu úroveň výše 

formátování - pouze v open office

ctrl + B – tučné písmo
ctrl + U – podtrhne označený text
ctrl+ I – kurzíva

ctrl+m – odstraní přímé formátování z označeného textu (jako formát – výchozí formátování)
Ctrl + J – do bloku
ctrl + E – na střed
ctrl + L – zarovnat vlevo
ctrl + R – zarovnat vpravo
ctrl + D – dvojité podtržení
ctrl + 5 - Řádkování 1,5 řádku

styly

Shift + F11 – vytvořit styl
Ctrl + 0 – použít výchozí styl odstavce
ctrl + 1 - Použít styl odstavce Nadpis 1
ctrl + 2 - Použít styl odstavce Nadpis 2
ctrl + 3 - Použít styl odstavce Nadpis 3

Práce s tabulkou

Ctrl + F12 – vložit tabulku
F6 - přepíná mezi panelem nástrojů, zobrazením sloupců a oblastí vlastností.

Tab nebo shift tab – pohyb mezi buňkami tabulky
šipka nahoru nebo dolů – pohyb mezi řádky tabulky
Shift + šipka nahoru nebo dolů – vybere buňky příslušného sloupce
shift + šipka vlevo nebo vpravo – vybere buňky příslušného řádku
ctrl + a – vybere text příslušné buňku, druhé stisknutí vybere celou tabulku, pokud je buňka prázdná stačí jedno stisknutí ctrl + a a vybere se celá tabulka
Alt + insert, uvolnit, a pak stisknout šipku vlevo nebo vpravo  – vloží sloupec (kurzor musí být v buňce tabulky)
Alt + delete, uvolnit, a pak stisknout šipku vlevo nebo vpravo – odstraní sloupec (kurzor musí být umístěn ve sloupci, který chceme odstranit)
Alt + insert, uvolnit, a pak stisknout šipku nahoru nebo dolů – vloží řádek (kurzor musí být v buňce tabulky)
Alt + delete, uvolnit, a pak stisknout šipku nahoru nebo dolů – odstraní řádek (kurzor musí být umístěn v řádku, který chceme odstranit)
delete nebo backspace – smaže obsah tabulky, je nutné ale nejprve označit příslušné buňky
Ctrl+Home - je-li aktuální buňka prázdná: Přemístit kurzor na začátek tabulky. Pokud prázdná není: Prvním stisknutím kombinace těchto kláves přemístíte kurzor na začátek aktuální buňky, druhým stisknutím jej přemístíte na začátek aktuální tabulky a po třetím stisknutí se kurzor přemístí na začátek dokumentu.
Ctrl+End - Jestliže je aktuální buňka prázdná: Přemístit kurzor na konec tabulky. Jestliže prázdná není: Prvním stisknutím kombinace těchto kláves přemístíte kurzor na konec aktuální buňky, druhým stisknutím jej přemístíte na konec aktuální tabulky a po třetím stisknutí se kurzor přemístí na konec dokumentu.
Shift+Ctrl+Del - Pokud není označena celá buňka, odstraní se text od kurzoru do konce aktuální věty. Pokud je kurzor na konci buňky a není označena celá buňka, odstraní se obsah následující buňky.
Pokud není označena celá buňka a kurzor je na konci tabulky, odstraní se věta následující po tabulce a zbytek odstavce se přesune do poslední buňky tabulky. Pokud po tabulce následuje prázdný řádek, smaže se tento prázdný řádek.
Pokud je označena jedna či více buněk, smaže se celý řádek s danými buňkami. Pokud jsou úplně či částečně označeny všechny řádky, odstraní se celá tabulka.

Aktivace nabídek, panelů nástrojů, oken a dokumentů

F10, alt nebo F6: přepnutí na nabídku a zpět, dále se v nabídce pohybujeme šipkami vlevo, vpravo, nahoru a dolů, entrem spustíme vybraný příkaz nabídky
Opakovaným stisknutím F6: přepínání mezi:panel nabídky, všechny panely nástrojů shora dolů a zleva doprava, všechna volná okna zleva doprava, dokument
Ctrl+Tab: Je-li aktivní nabídka nebo panel nástrojů, přepínáte se mezi zmíněnými objekty jako s F6, jen bez přepínání v dokumentu.
Shift+F6 nebo Shift+Ctrl+Tab: přepínání mezi objekty opačným směrem.
Ctrl+F6: přepnetí do dokumentu
Esc: zavře otevřenou podnabídku, panel nástrojů nebo aktuální okno.


Spuštění příkazu ikony

Opakovaným stiskem F6: vybereme první ikonu na požadovaném panelu nástrojů. Dále se pohybujeme šipkami. Šipkami vlevo a vpravo vybere ikony na vodorovném panelu. Na svislém panelu používáme šipky nahoru a dolů. Klávesa Home vybere první ikonu na panelu a klávesa End poslední. Enter pro spuštění vybrané ikony.


Panely nástrojů

Pohyb šipkami: Stiskem šipky dolů nebo vpravo se otevře vybraný panel nástrojů. V panelu nástrojů lze použít šipky vlevo a vpravo. Klávesy Home a End vyberou první a poslední ikonu na panelu nástrojů. Panel nástrojů se zavře klávesou Esc.


Výběr z kombinovaného pole

Vybereme kombinované pole. Stiskneme Enter. Pomocí šipky dolů nebo klávesy PageDown se posunujeme mezi položkami seznamu dolů, pomocí šipky nahoru nebo klávesy PageUp se posunujeme nahoru. Klávesa Home nás přesune na první položku a klávesa End na poslední. Stiskem Enter potvrdíme vybranou položku.

Další šikovné klávesové zkratky

shift + f10 – otevře místní nabídku
ctrl + f11 – otevře katalog stylů
ctrl+shift+j - přepne mezi zobrazením na celou obrazovku a normálním
shift+ctrl+i - zapne nebo vypne výběrový kurzor v textech jen pro čtení
ctrl + shift + v – otevře dialog vložit jako
Shift+F4 - vybere první objekt v aktuálním dokumentu. Když je objekt označen, stiskem Tab označíme následující objekt nebo se stiskem Esc vrátít zpět do textu.

ctrl + enter – ručně zalomit stránku
Ctrl+PageUp - Přepnout kurzor mezi textem a záhlavím
Ctrl+PageDown - Přepnout kurzor mezi textem a zápatím

—————

Zpět