Jak se člověk naučí číst a psát bodové písmo?

29.09.2009 09:09

 

      Čtení a psaní bodového písma vyžaduje dlouhodobý výcvik. Bodové písmo se zapisuje na Pichtově psacím stroji, avšak nestačí vzít stroj a začít psát. Navíc čtení Braillova písma je mnohem složitější než psaní – a to hlavně u později osleplých. Výcvik vyžaduje velkou vytrvalost. U dětí je metodika čtení a psaní bodového písma odlišná od výuky později osleplých. Přesto se pokusím shrnout základy výuky společné jak pro děti, tak pro dospělé. Základem Braillova písma je šestibod. Proto je nezbytné, aby se v něm člověk nejprve dobře orientoval. Musí se naučit číselné označování jednotlivých bodů. Číslování jednotlivých bodů je následující: 

 

1 4
2 5
3 6

    Malé děti se nejprve seznamují s figurkovým šestibodem. Učí se poznávat jednotlivé figurky, také se učí umisťovat figurky do levého sloupce, do pravého sloupce, učí se používat pojmy nad, pod, vlevo, vpravo, první, druhý .... šestý. Děti učíme umisťovat figurky na příslušné body (např. Dej stromeček na bod 2) a jednotlivé body číselně označovat (např. Na kterém bodu je houbička? - na 1). Ve výuce bodového písma se postupuje od velkých šestibodů až po malé.


Figurkový šestibod

    Po figurkovém šestibodu přecházíme k menším šestibodům a používáme kolíčkové šestibody. Zde si opět zrakově postižený jedinec opakuje číselné označení na šestibodu, nevidomý zapisuje a čte jednotlivé bodové kombinace na šestibodu. Později zapisuje a čte jednotlivá písmena. Pro výuku bodového písma je také vhodná B kostka, na které otáčením jejích jednotlivých částí docílíme různé kombinace bodů.

 

 

 Kolíčkový šestibod  B-kostka

 

    Po zvládnutí kolíčkového šestibodu se přistupuje ke kolíčkové písance, kde již nevidomý může číst a psát jednotlivá slova. Musí se naučit orientovat na řádce (řádkách).


Jednořádková kolíčková písanka Třířádková kolíčková písanka

    Následně se již může přejít k psaní na slepeckém psacím stroji. Zápis bodového písma je také možný pomocí tabulky na psaní bodového písma – její výcvik je ovšem specifický a zápis na tabulce je pomalejší. Na tabulku se píše pomocí speciálního bodátka. 

 

Pichtův psací stroj pro nevidomé 18 ti řádková tabulka na psaní bodového písma

     Výuka vlastního čtení bodového písma probíhá odlišně u dětí a dospělých. Před čtením z papíru je vhodné zařadit čtení z folie – body na folii jsou mnohem lépe hmatově čitelnější. Pro děti jsou vytvořeny speciální slabikáře pro nevidomé, které se liší od slabikářů pro děti vidící – v posloupnosti výuky jednotlivých písmen. Později osleplé osoby postupují také podle speciálního slabikáře pro později osleplé. 

 

 

—————

Zpět