Dospělý věk

25.09.2009 08:45

 

 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) 

 "Posláním organizace SONS je jednak sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti."

Tyfloservis, o.p.s. - zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku

"Posláním obecně prospěšné společnosti Tyfloservis je podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti prostřednictvím intervencí zaměřených na samotné nevidomé a slabozraké, osoby jim blízké a širokou laickou i odbornou veřejnost."

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.


o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé

"Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti."

InternetPoradna - pro všechny, kteří si občas neví rady

Poradenský, informační a diskusní server nejen pro osoby se zdravotním znevýhodněním

Svárovský, s.r.o. - výrobce bílých holí všech typů i kostrukcí. 

Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých

 

—————

Zpět