Braillova slepecká abeceda - základy

01.10.2009 07:18

Základní písmena bez diakritiky

             
             
             
     
             

 Písmena s diakritikou 

 
             
 
             
       
             

 Interpunkční znaménka a prefixy 

 
             
     
 Prefixy            
   
             

Pozn. plný znak (tzv. šestibod - červený) je zde pouze uveden kvůli ilustraci přesného umístění jednotlivých bodů, ale do zápisu se nepíše!!!! 

Čísla 

 
             
       
             

 Základní pravidla

- základem Braillova písma je šestibod (plný znak):

šestibod

- číslování jednotlivých bodů je následující: 

Př. písmeno "a" je bod 1
písmeno "h" jsou body 125
písmeno "o" jsou body 135

- existuje 64 kombinací šesti bodů uspořádaných do dvou sloupečků a třech řad, body jsou buď vytlačené nebo nevytlačené, 64 kombinací však nestačí, takže je nutné používat ještě tzv. prefixy, které mění význam znaku nebo skupiny znaků
- abeceda nerozlišuje tiskací a psací písmo
- číslice využívají prvních deseti písmen (první řádek), před něž je předsazen číselný znak

- číslovky řadové se zapisují shodně s černotiskem jako číslovky základní s tečkou
- datum se zapisuje v souladu s černotiskem řadovými číslovkami
- před znaky základních početních úkonů (sčítání, odčítání, násobení, dělení) se zapisuje mezera, za nimi nikoliv

 - písmena s háčkem obsazují bod 6 a jsou většinou zrcadlově obrácená oproti jejich neháčkovým protějškům

   
               

 Pozor:

       
               

Příklad zápisu:

Nesmíme zapomenout, že při přepisu do bodového písma musíme napsat ještě na začátku věty znak pro velké písmeno.

Podrobnější informace k přepisu černotiskových textů do bodového písma + zápis matematiky, fyziky a chemie je velmi dobře zpracován v publikaci RNDr. Wandy Gonzúrové - PŘÍRUČKA PRO PŘEPIS TEXTŮ DO BODOVÉHO PÍSMA, tento text je také volně dostupný zde 

—————

Zpět