Komentáře

Datum: 20.06.2011

Vložil: hanus

Titulek: Re: Re: Přehrávání web kamery

Tak se mi prve nepodařilo správně odpovědět a má odpověď je nyní jako aktuální příspěvek nahoře :-(

Ještě mě napadlo zkusit napsat do nějakého mplayer fóra (seznam např. na https://www.mplayerhq.hu/design7/mailing_lists.html), ale chtělo by to někam umístit nějaké krátké video (10-15 sec) s ukázkou originálně nasnímaného obrazu=videa s textem - umí Cheese uložit video sekvenci? s mplayerem resp. jeho enkódovacím nástrojem mencoder by to bylo např.
mencoder tv:// -o test_text.avi -nosound -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=2000 -endpos 0:0:10

Zpět na diskuzi